Vadības un speciālistu sanāksmē, kura noritēja 31. augustā, tika izveidotas 3 komisijas, kuras nodarbosies ar plūdu radīto seku apzināšanu.

Komisija nr.1, kuras sastāvā ir sociālie darbinieki un pagastu pārvaldnieki, apsekos trūcīgo uz mazturīgo iedzīvotāju piemājas saimniecības un mazdārziņus, lai varētu precīzi apzināt nodarītos zaudējumus.

Komisiju nr.2 vada izpilddirektors Toms Vorkalis, tā apkopo un vērtē pašvaldības infrastruktūrai nodarītos zaudējumus, paralēli arī koordinējot seku novēršanu.

Komisiju nr. 3 veido būvvalde, tā apseko ilgstoši applūdušās dzīvojamās ēkas, lai varētu novērtēt zaudējumus.


Šobrīd ir apsekoti pašvaldības ceļi, tiek veikta pakāpeniska to remontēšana, ar aktuālo situāciju iespējams iepazīties šeit: karsava.lv/pasvaldibas-teritorija-esoso-autocelu-stavoklis-31-augusta.

Inese Krivmane
sabiedrisko attiecību speciāliste