Kārsavas novada pašvaldība aicina novada 2019./2020. mācību gada 9. klases skolēnus, kas uz nodarbinātības brīdi ir 15-16 gadus veci un pēc 9. klases absolvēšanas turpinās mācības Kārsavas vidusskolā vai Malnavas koledžā, līdz 2020.gada  25. martam pieteikties darbam vasaras brīvlaikā Kārsavas novadā.

Personīgi piesakoties, Kārsavas novada pašvaldības kancelejā, jāiesniedz :

 • pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1)
 • CV (Pielikums Nr.2)
 • Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītos skolēnus plānots nodarbināt no 15. jūlija līdz 14. augustam (ieskaitot), 7 stundas dienā, 35 stundas nedēļā,  saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām, no kuras tiek ieturēti LR likumdošanā noteiktie nodokļi.

Plānotas 10 darba vietas, kas tiks apstiprinātas pēc noslēgtās vienošanās ar Nodarbinātības valsts aģentūru par piešķirtajām darba vietām.

Informācija tiks ievietota novada mājaslapā.

Paredzamie darba pienākumi:

 • Teritorijas un telpu uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, gružu novākšana,
 • Telpu sagatavošana remontam, veco tapešu, krāsas noņemšana u.c. sagatavošanas darbi,
 • Remontmateriālu sagatavošana, sakārtošana,
 • Telpu uzkopšana pēc remonta, mēbeļu un biroja tehnikas sakārtošana telpās,
 • Apstādījumu kopšana, uzturēšana kārtībā,
 • Nopļautās zāles novākšana,
 • Puķu stādīšana, ravēšana, laistīšana,
 • Citi līdzīga satura labiekārtošanas un teritorijas uzkopšanas darbi pēc darba vadītāja norādījuma,
 • Citi sīki  remontdarbi pēc darba vadītāja norādījuma.

pdf-icon.pngNolikums 313.94 kB

doc-icon.pngPielikums24.35 kB

Neskaidros jautājumus Jums palīdzēs risināt izglītības metodiķe Vaira Šicāne, tālr.29384429.