Kārsavas novada pašvaldība aicina novada 2020./2021. mācību gada 9. klases skolēnus, kas uz nodarbinātības brīdi ir 15-16 gadus veci un pēc 9. klases absolvēšanas turpinās mācības Kārsavas vidusskolā vai Malnavas koledžā, līdz 2021.gada  20.aprīlim pieteikties darbam vasaras brīvlaikā Kārsavas novadā.

Sagatavotos dokumentus jāiesniedz vienotājā klientu apkalpošanas centrā Kārsavas novada pašvaldībā – Vienības iela 53 (Domes ēkā – 1.stāvā 1.kabinetā)

 • pieteikuma anketa (Pielikums Nr.1)
 • CV (Pielikums Nr.2)
 • Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

Nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā iesaistītos skolēnus plānots nodarbināt vienu mēnesi – jūlijs, 7 stundas dienā, 35 stundas nedēļā,  saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām, no kuras tiek ieturēti LR likumdošanā noteiktie nodokļi.

Plānotas 10 darba vietas, kas tiks apstiprinātas pēc noslēgtās vienošanās ar Nodarbinātības valsts aģentūru par piešķirtajām darba vietām.

Informācija tiks ievietota novada mājaslapā.

Paredzamie darba pienākumi:

 • Teritorijas un telpu uzkopšanas un labiekārtošanas darbi, gružu novākšana,
 • Telpu sagatavošana remontam, veco tapešu, krāsas noņemšana u.c. sagatavošanas darbi,
 • Remontmateriālu sagatavošana, sakārtošana,
 • Telpu uzkopšana pēc remonta, mēbeļu un biroja tehnikas sakārtošana telpās,
 • Apstādījumu kopšana, uzturēšana kārtībā,
 • Nopļautās zāles novākšana,
 • Puķu stādīšana, ravēšana, laistīšana,
 • Citi līdzīga satura labiekārtošanas un teritorijas uzkopšanas darbi pēc darba vadītāja norādījuma,
 • Citi sīki  remontdarbi pēc darba vadītāja norādījuma.

pdf-icon.pngNolikums 313.94 kB

doc-icon.pngPielikums24.35 kB

Neskaidros jautājumus Jums palīdzēs risināt izglītības metodiķe Vaira Šicāne, tālr.29384429.