Rēzeknē, 13. aprīlī 19. reizi notika skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”, kurā dalību ņēma dažādu vecumu bērni. Konkursa mērķis ir stiprināt bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, celt runas kultūru un izkopt latgaliešu valodu, pilnveidojot skolēnu skatuves runas meistarību. Konkursā dalībnieku skaits bija liels. Pirmsskolas skolēni bija iekļauti sākumskolas grupā, tāpēc arī konkurence bija sīva.

Mērdzenes pamatskolu pārstāvēja pirmsskolas 5.-6. gadīgo bērnu grupas audzēknis Ralfs Žukovskis, kurš uzstājās ar Franča Trasuna fabulu “Ūzuls un baka” un Koiru Kaivas dzejoli “Rudzupučem draugs”. Konkursa beigās tika apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji. Ralfs Žukovskis ieguva 1. vietu un Dižvālodzes titulu, līdz ar diplomu tika pasniegta māla figūriņa – Dižvālodze, kā arī balvas no Rēzeknes pašvaldības.

20190417_082456

Liels prieks par to, ka ģimenēs tiek izkoptas latgaliešu valodas tradīcijas. Lai arī valoda skan dažādos dialektos, dažādās izloksnēs, ir prieks to klausīties un baudīt gan dzejā, gan fabulā, gan dziesmā.

Liels paldies vecākiem par atbalstu un kopā būšanu konkursa laikā, kā arī pateicamies Kārsavas novada pašvaldībai par atbalstu, nodrošinot mūs ar transportu.

Titulfotogrāfijā: konkursa uzvarētāji un žūrija (Imanta Slišāna foto, avots www.rezeknesnovads.lv)

Mārīte Strode
Mērdzenes pamatskolas PII skolotāja