Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, likuma  “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus: Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ārkārtas situācijas laikā pārtraukt visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi)

 

Ziemeļlatgales konkurss ģeogrāfijā un vides izglītībā „Eiropa. Latvija. Latgale” 7.- 9.klasei.

Konkursa mērķi un uzdevumi: Nostiprināt zināšanas un izpratni par Eiropas, Latvijas (simboliem, dabas objektiem, iedzīvotājiem, pilsētas) un Latgales ģeogrāfiju (dabas, kultūras un vēstures objektiem, pilsētām un novadiem) saistībā ar vides saglabāšanas iespējām. Pilnveidot prasmes veicot dažāda satura un struktūras uzdevumus. Radīt interesi par dabaszinību un ģeogrāfijas mācību priekšmetiem

Vairāk informācijas : Janīna Ļubka 26856623

 

 

Sākums

ceturtdien
26. Mar
plkst. 10:00

Vieta

Salnavas pamatskola
Salnavas pagasts
Telefona Nr: 65726201