Jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse” tika dibināts 2009.gadā un tā vadītāja ir Ligita Žukovska.
Mūzikas terminoloģijā konsonanse nozīme saskaņa, saskanīgums. Saskaņā ar sevi un mūziku ansambļa dalībnieki dzied sirdij, tautai, Latvijai. “Konsonanse” tā ir kvalitāte, profesionālisms
un mīlestība pret to, ko dara.


Pasākums tiks filmēs un fotografēts. Iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Sākums

piektdien
8. Nov
plkst. 19:00

Vieta

Malnavas muižas zālē
Malnava