Sākums

sestdien
13. Jan
plkst. 22:00

Vieta

Goliševas kultūras nams
Goliševa