Informējam, ka  sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, svecīšu vakari visā Ludzas novadā norisināsies iepriekš noteiktos datumos, bet ne vienā noteiktā laikā.

Pie Kārsavas (Malnavas) kapiem 16.oktobrī no 12:00 līdz 18:00 ierakstā skanēs garīgās dziesmas un lūgšanas.

Iedegsim sveču liesmiņas, kavēsimies gaišās atmiņās un lūgšanās.

Aizlūgums par apbedīto dvēselēm notiks Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīcā 7. novembrī plkst. 11:00

/ Ziedojumu kastīte atradīsies pie Attīstības nodaļas ēkas/

  Aicinām piedalīties Svecīšu vakaru norisēs individuāli.

Lūdzam ievērot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus, nepulcēties un ievērot divu metru distanci. 

Sākums

sestdien
16. Okt
plkst. 16:00