Pasākumā piedalās: TDA “Līgo”, VPDK “Līgo” (Rīga), DK “EversS” (Cibla), VPDK “Dēka”(Viļaka), VPDK “Ratenieki” (Litene), VPDK “Luste” (Mērdzene), VPDK “Bitīt’matos”(Mežvidi), VPDK “Klip, klap” (Ņukši), VPDK “Salnava”, JDK “Salnaviņa”, JDK “Vaļasprieki” (Kārsava), VPDK “Spryksti” (Kārsava), JDK “Žiks”, VPDK “Reizē” (Ludza), JDK “Malnava”, DK “Jedritvai”


Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai. Kārsavas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste Sniedze Irbe, tālr. 22331383

Sākums

sestdien
23. Feb
plkst. 18:00

Vieta

Malnavas koledžas jaunā korpusa aktu zāle
Malnava