Pasākuma laiks tiks precizēts


Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai

Sākums

sestdien
1. Aug
plkst. 08:00

Vieta

Goliševas “Zaļajā” estrādē
Goliševa