Jāņu iela 10, Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov. notiks seminārs, tēma: „Aktualitātes biškopībā” – lektors Valters Brusbārdis

Seminārs finansēts no “ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma “Atbalsts biškopībai”  nacionālās programmas. Dalība bez maksas. Visi laipni gaidīti!

Sākums

sestdien
23. Mar
plkst. 10:00