„Večerinka Latgalē”, tautas mūzikas vecmeistaru stāsti un pieredze.

Fotoizstāde „Salnavas tautas muzikanti”.

Maksimālais dalībnieku skaits – 50

Meistari: Kapela “Sābri” (Elvīra Bleive, Aivars Zeiļuks, Aija Jurāne,Antons Golubevs,Māris Geidāns), Dainis Ločmelis, Arta Ermīne Galvanovska, Zinaīda Poltanova Ločmele, Stefānija Ločmele, Tamāra Bukovska.

Informācija: Valentīna Kirsanova, tālr.: 29471359; e-pasts: gradela@inbox.lv

Sākums

sestdien
1. Apr
plkst. 15:00

Vieta

Salnavas kultūras nams
Liepu iela 1
Salnava,