Salnavas amatierteātra pirmizrāde “Pylns dženteļmeņa komplekts”,( M. ZĪLE) plānota 29.01.2022.

Sākums

sestdien
29. Jan
plkst. 19:00