tiekamies-atkal-mezvidos_labots

Aicināti piedalīties Kārsavas novada Salnavas, Mērdzenes, Goliševas, Malnavas, Kārsavas, Mežvidu pagastu darbinieki un iedzīvotāji ar komandām, kā arī domubiedru, iestāžu, uzņēmumu, draugu komandas.

Būs: komandu starti (3s + 3v), individuālie starti gan sievietēm, gan vīriešiem, bērniem jautrās aktivitātes, piepūšamās atrakcijas.

Nobeigumā apbalvošana.

Atsevišķi apbalvos katras grupas komandas.

Darbosies Jāņu gardumu tirdziņš.

Sīkāka informācija novada mājaslapā un sociālajos tīklos facebook.com un twiter.com.

Sākums

sestdien
23. Jūn
plkst. 13:00

Vieta

Mežvidi
Mežvidi, Mežvidu pagasts