6.augustā no plkst. 18:00- 24:00 pie “Krosta”estrādes notiks literāri muzikāla pastaiga Šņitkas krastos.

Kārsavieša Aleksandra Dolgallo grāmatas atvēršana “Šķirstot veco burtnīcu” (varēs iegādāties grāmatu).

Muzikālais noformējums – Zintis Krakops

Amatnieku un vietējo ražotāju tirdziņš

Pasākuma laikā jaievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi!

Aktivitātes tiks filmētas/fotogrāfētās, iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes nolūkam.

Sākums

piektdien
6. Aug
plkst. 18:00