Latvijas valsts simtgades dižkoncerti Kārsavas novadā:
16. novembrī plkst. 20.00 Salnavas KN,
17. novembrī plkst. 14.00 Mežvidu KN,
17. novembrī plkst. 17.00 Goliševas KN,
17. novembrī plkst. 19.00 Mērdzenes KN
18. novembrī plkst. 15.00 Kārsavas KN

Svētku balles:

16. novembrī plkst 22.00 Salnavas KN spēlē grupa “Pie letes”. Ieeja brīva
17. novembrī plkst. 22.00 Mērdzenes KN balle kopā ar Sintiju. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26339241

Sākums

piektdien
16. Nov
plkst. 20:00

Beigas

svētdien
18. Nov
plkst. 17:00