Ar dziesmām, dejām un dzejas rindām sveiksim Latviju.

Sākums

ceturtdien
16. Nov
plkst. 18:30

Vieta

Mežvidu kultūras nams