“…savu skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums”
L. Vāczemnieks

Latvijas dzimšanas dienā
18. novembrī 

Aicinām ieplānot Svētku dienas pastaigu garām Kārsavas KN laikā no plkst. 12.00 – 18.00, lai ieklausītos bezgala sirsnīgajās un patriotiskajās dziesmās…
Tiks pārraidīta arī Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Ināras Silickas svētku uzruna.

Aicinām pievakares pastaigā laikā no plkst. 15.00 – 16.00, garāmejot Salnavas, Mērdzenes, Mežvidu un Goliševas KN apstāties un ieklausīties Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Ināras Silickas svētku uzrunā mums visiem.

Laikā no plkst. 16:00-19:00 iedegsim svecītes pie Malnavas pagasta pārvaldes, izgaismojot laviešu rakstu zīmes, un ieklausīsimies Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieces Ināras Silickas svētku uzrunā.

Aicinām vakarā māju logos iedegt sveces Latvijas spēkam un dvēseles siltumam!

Sākums

ceturtdien
18. Nov
plkst. 19:00