30. jūnijā plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības konferenču zālē notiks Latvijas Darba devēju konfederācijas rīkota tikšanās Kārsavas novada uzņēmējiem un interesentiem.

Tikšanās tēmas:
– Latgales plānošanas reģiona aktivitātes un atbalsta piedāvājumi uzņēmējiem.
– Finanšu institūcijas ALTUM aktuālie atbalsta mehānismi.
– Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Tiek gaidīti visi – uzņēmēji, zemnieki un pārējie interesenti.

Sākums

otrdien
30. Jūn
plkst. 10:00

Vieta

Kārsavas novada pašvaldība
Vienības iela 53
Kārsava,