Goliševas KN notiks Mērdzenes pamatskolas skolēnu koncerts veltīts Latvijas 101 gadadienai


Pasākums tiks filmēs un fotografēts. Iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām

Sākums

piektdien
15. Nov
plkst. 14:00

Vieta

Goliševas kultūras nams
Goliševa