Pasākuma laiks tiks precizēts


Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai

Sākums

trešdien
11. Nov
plkst. 08:00