Publiskas apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 23.jūlijā plkst. 10.00 Kārsavas novada pašvaldības domes zālē, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt visās Kārsavas novada pašvaldībā: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@karsava.lv.

Jautājumos un priekšlikumos aicinām sazināties ar teritorijas plānotāju Mārīti Romanovsku, marite.romanovska@inbox.lv.

Sākums

ceturtdien
23. Jūl
plkst. 10:00

Vieta

Kārsavas novada pašvaldība
Vienības iela 53
Kārsava,