Pasākuma laiks tiks precizēts


Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai

Sākums

sestdien
23. Nov
plkst. 08:00