Kārtējā domes sēde notiks Kārsavas novada domes konferenču zālē

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

Sākums

ceturtdien
27. Jūn
plkst. 15:00

Vieta

Kārsavas novada pašvaldība
Vienības iela 53
Kārsava,