Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauti audio vai vizuālajā  materiālā.

Sākums

piektdien
21. Aug
plkst. 19:00

Vieta

Mežvidu KN
Kārsavas novads
Mežvidi,