Kārtējā domes sēde notiks Kārsavas novada domes konferenču zālē.

Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdes.

Sākums

ceturtdien
25. Jan
plkst. 15:00