Ielīgosim Mežvidos “Visa laba Jāņu zāle, ko plūc zāļu vakarā” piedalās pašmāju līgotāji, Dekteru dramatiskā kopa un Rogovkas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vasalinki”. Rotāsimies ar līgo svētku rotu – vainagiem. Greznākā vainaga pinējai balva.

Sākums

ceturtdien
20. Jūn
plkst. 20:00

Vieta

Mežvidu kultūras nams