Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai

Sākums

trešdien
25. Dec
plkst. 11:00