Otrdiena, 7. decembrī   notiks  izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19, nodrošinot gan pirmās, gan otrās vakcīnas devas, gan pēc pieprasījuma arī balstvakcināciju.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Izbraukuma vakcinācija būs pieejama

No 10.00 līdz 11.30 Ludzas novada Martišos, Martišu pagasta ēkā un no 11.45 līdz 12.45 Istalsnas bibliotēkas ēkā

No 10.00 līdz 10.30 Ludzas novada Zaļesjes pagastā, Zaļesjes bibliotēkā

No 11.00 līdz 11.30 Ludzas novada Lauderu pagastā, Lauderu kultūras namā

No 12.00 līdz 13.00 Ludzas novada Istras pagastā, Vecslabada pagasta ēkā

No 13.15 līdz 14.40 Ludzas novada Ciblas pagastā, Felicianovas Sporta kompleksa telpās; no 15.00 līdz 16.15 Ciblas kultūras namā; 16.45 līdz 17.30 Līdumnieku FVP telpās.

No 13.30 līdz 15.00 Ludzas novada Rundēnu pagastā, Rundēnu pagasta ēkā

No 15.45 līdz 17.30 Ludzas novada Pildas pagastā, Pildas pagasta ēkā

Sākums

otrdien
7. Dec
plkst. 23:30