2019. gada 16. maijā Malnavas koledžā notiks Latgales profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums – svētki “Radi, Rādi, Raidi”. Pasākumā piedalīsies PIKC “Rēzeknes tehnikums”, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, PIKC “Daugavpils tehnikums”, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”, Daugavpils Medicīnas koledža, PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums un Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, kā arī Rīgas celtniecības koledža un Rīgas mākslas un mediju tehnikuma un Malnavas koledžas jauniešu korektīvi.

Pasākuma mērķis ir sekmēt jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Lai iepazīties ar profesionālo izglītības iestāžu darbību un audzēkņu veikumu, pasākumā plānojam aicināt Kārsavas novada izglītības iestādes.

Kolektīvu skates un dažādas aktivitātes visu dienu notiks Malnavas koledžā, bet svētku kulminācijā plkst. 17.00 visus interesentus gaidīsim Kārsavas kultūras namā.

Inta Ostrovska
Malnavas koledžas direktora vietneica audzināšanas darbā