Labas domas lai nāk pie tevis kā tīrs sniegs,
Pārklājot zemi ar segu baltu.
Labus darbus cilvēki ieraudzīs!
Ozols, pie mājas kas aug,
Stāstīs ļaudīm par darbu tavu,
Lievenis, kuram pāri tu kāp,
Teikdams labus vārdus
Ir dzīvs! /Jānis Damroze/

Novembris bija mēnesis, kad teicām labus vārdus mūsu Latvijai. Ne tikai valstij, bet arī mums pašiem vajadzīgs kāds sirsnīgs uzmundrinājums, jo mēs katrs esam īpaši. Par sevi mums tas skaidrs, bet vai citiem cilvēkiem to protam pavēstīt?
Tāpēc, šoreiz gribētu teikt īpašus pateicības vārdus Mežvidu pagasta bibliotekārei Veronikai Šķesterei par jauko, sirsnīgo pasākumu ,,Fotogrāfija – vēstures lieciniece”.
Bibliotēka mūsu, Mežvidu pagastā, ilgu gadu garumā ir kultūras, izglītības un informācijas centrs, kur vienmēr patīkami iegriezties.
Visu vasaru notika darbs pie mūsu bibliotēkas kāpņu renovācijas. Tagad varam skatīt un izmēģināt kāpnes jaunā dizainā un kvalitātē. Īpašs paldies Tālim Mūrniekam, kurš
bija renovācijas darbu vadītājs. Kāpnes, svecītēm rotātas, ved mūs augšup, uz bibliotēku. Vēl viena kopbilde uz jaunajām kāpnēm, un mūs visus gaida interesants turpinājums.
Pasākuma apmeklētāji paņēmuši līdz dažādu laiku fotogrāfijas, kuras saistās ar atmiņām par tuviem cilvēkiem vai interesantiem notikumiem. Katra fotogrāfija ir unikāla ar to, ka tajā iemūžināts kāds neatkārtojams mirklis. Tāpēc, vēl jo nozīmīgākas ir to cilvēku atmiņas, kuri var pastāstīt par sen iemūžinātiem notikumiem un cilvēkiem..
Jevģenija Brence atsauc atmiņā pagasta dzīvi 60.-70. gados, kad Mežvidos bija savs jauktais koris, sanitārā vienība (družina) kas ar labiem panākumiem startēja rajona mērogā, kā arī  ļoti aktīvā donoru kustība.
Irēnas Komules stāstījumu papildina interesantas bildes – kolhoza darbu liecinieces. Redzam interesantu traktoru ar dzelzs riteņiem, kādu tagad var ieraudzīt tikai muzejos.
Ranču bibliotēkas vadītāja Anna Kalniņa kā lielāko dārgumu ir saglabājusi bijušās skolas albumus ar vēsturiskajām bildēm. Ilgas Rudovičas fotogrāfijas un stāsts par Stiebrinieku pamatskolu, kur kādreiz strādājusi viņas māte kopā ar pazīstamā aktiera Jāņa Reiņa māti ir kā turpinājums bibliotēkas vadītājas ievadvārdiem: „Nav vajadzīga statistikas pārvalde, tieši skolu bildes pagājušā gadsimta pirmajā pusē vislabāk apliecina skolēnu skaitu salīdzinājumu ar mūsdienām. Skumji…”

Mazpulku vadītāja Janīna Širina atceras pavisam nesen notikušos Kārsavas novada svētkus, viņas atnestajā fotogrāfijās iemūžināti daudzkrāsainie svētku noformējuma elementi. Pasākumā piedalījās arī Kārsavas novada padomes priekšsēdētāja Ināra Silicka, Ludzas un Kārsavas novadu bibliotekāri. Sirsnīgas sarunas pie kafijas tases, dalīšanās atmiņās – tas viss dod lielu pozitīvo emociju lādiņu un mudina meklēt un apzināt vēl vairāk vēstures liecību – dokumentu, fotogrāfiju, atmiņu.

Pasākuma līdzdalībniece Ilga Rudoviča.