Loading Notikumi

Sabiedrība

Profesiju svētki Kārsavas novadā

Pasākumā par jautrību gādās Arnis Graps. Lūgums rezervēt galdiņus līdz 24.oktobrim, piesakot dalību pa tālr.…

Vokālā ansambļa “Konsonanse” 10.dzimšanas dienas koncerts

Jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse” tika dibināts 2009.gadā un tā vadītāja ir Ligita Žukovska. Mūzikas terminoloģijā…

Lāčplēša dienai veltīts piemiņas brīdis Bozovas kapos

Aicinām visus interesentus plkst.14.30 doties gājienā uz Bozovas brāļu kapiem no Kārsavas KN. Plkst. 15.00…

Latvijas 101. dzimšanas dienas koncerts “Skaista muna Tāvu zeme”

Pasākums tiks filmēs un fotografēts. Iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Kārsavas novada senioru atpūtas pasākums

Pasākuma laiks tiks precizēts Informējam, ka pasākums tiks filmēts un fotografēts publicitātes nodrošināšanai

Piesakieties jaunumiem

Sapratu