synergy-for-security

Pirmdien, 22. maijā Krāslavas novada domē satikās Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/ “SYNERGY FOR SECURITY” partneri, lai parakstītu sadarbības līgumu.

Projekts ir apvienojies Latvijas, Lietuvas drošības dienestus un pašvaldības: Latvijas Valsts Policija, Valsts Robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome un Lietuvas Utenas apriņķa policijas pārvalde, Utenas rajona pašvaldība, Moletai rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība.

Partneri paraksta līgumu.

Partneri paraksta līgumu.

Realizējot projektu ir plānots uzstādīt intelektuālās nakts un dienas video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai. Kārsavas novadā tiks uzliktas 8 gudrās kameras un informatīvais displejs. Šādi tiks pilnveidota starpvalstu sadarbība, noziedzības apkarošana un mazināti terorisma draudi.

Divu gadu garumā regulāri tiks strādāts arī ar sabiedrību – sociālajos tīklos tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa “Ja redzi, tad neklusē!”, kura mudinās iedzīvotājus iesaistīties nelegālu darbību apkarošanā, par to ziņojot drošības instancēm.

Projekts izstrādāts, pamatojoties un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām – pārrobežu noziedzību, sabiedriskās drošības jautājumiem un nelegālo imigrāciju, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu. Šīs abām valstīm kopīgās problēmas efektīvi iespējams risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī, tāpēc apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām.

Projekta kopējais budžets ir 580 236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) ERAF līdzfinansējums, projekts tiek īstenots laikā no šī gada 17. maija līdz 2019. gada 16. maijam.

Inese Krivmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste