Fotoattēls no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, A/c P50 grants seguma stāvokļa raksturojošie attēli posmā no 12. līdz 14. km (17.10.2019.)

Kārsavas novada pašvaldība valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – VAS „Latvijas Valsts ceļi”) iesniedza kārtējo sūdzību par valsts reģionālā autoceļa P50 Kārsava – Krievijas robeža (Aizgārša) grants seguma posmu. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļa to izskatīja un informēja, ka šī ceļa posma seguma atjaunošana darbi ir iekļauti valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmā 2020.-2022. gadam. Seguma remonts un divkārtu virsmas apstrāde plānota 2022.gadā,  orientējošās būvdarbu izmaksas 523 tūkstoši EUR.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļas veiktais valsts autoceļu ar grants segumu tehniskā stāvokļa novērtējums 2019. gadā ir šāds:

Autoceļu ar grants segumu stāvokļa novērtējums Reģionālie un vietējie autoceļi kopā, km %
Ludzas nodaļā* Labs 9,06 1,6
Apmierinošs 165,67 29,6
Slikts 384,21 68,7

*VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļas kompetencē esošie autoceļi atrodas Kārsavas, Ciblas, Ludzas un Zilupes novadu teritorijās.

2019. gada vasarā valsts reģionālā autoceļa P50 Kārsava – Krievijas robeža (Aizgārša) posmā km 10,780-14,050 grants segums novērtēts ar vērtējumu slikts, tomēr VAS „Latvijas Valsts ceļi” nepiekrīt Kārsavas novada pašvaldības apgalvojumam, ka ceļa posms ir neizbraucams, līdzīgs grants segumu stāvoklis lietavu laikā ir lielākajā daļā no nodaļas pārvaldīšanā esošiem ceļiem.

Prasības valsts autoceļu uzturēšanai nosaka Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (turpmāk tekstā Noteikumi). Atbilstoši Noteikumu 2.punktā noteiktajam, ceļa īpašnieks nodrošina šo noteikumu 1.pielikumā minēto autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, ievērojot prasības, kas attiecīgajai autoceļu uzturēšanas klasei noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

Informējam, ka atbilstoši Noteikumiem valsts reģionālā autoceļa P50 Kārsava – Krievijas robeža (Aizgārša) posmam km 10,800-15,000 ir noteikta C uzturēšanas klase. Savukārt atbilstoši Noteikumu 6.pielikuma 14.punktā noteiktajam, grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100mm. Atklātie trūkumi C uzturēšanas klases ceļos jānovērš 2 nedēļu laikā pēc fakta konstatēšanas.

Papildus VAS „Latvijas Valsts ceļi” informē, ka valsts reģionālā autoceļa P50 Kārsava – Krievijas robeža (Aizgārša) seguma planēšana šogad veikta 20.martā, 9., 30. maijā, 4., 30.jūlijā un 17.oktobrī. Autoceļa P50 Kārsava – Krievijas robeža (Aizgārša) posma km 10,800 – 15,000 uzturēšanas prasību kontrole pēdējo reizi veikt šī gada 3.oktobrī, segumā konstatētas par 100mm dziļākas bedres un iesēdumi, pārbaudes ziņojumā trūkumus bija uzdots novērst līdz 17.oktobrim. Autoceļa grants seguma planēšana veikta 17.oktobrī, līdz ar to nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pirms tam uzturēšanas prasību kontrole veikta 27.septembrī, km 10,800 konstatēts iesēdums grants seguma saslēgumā ar asfaltbetona segumu, trūkumus bija uzdots novērst līdz 14.oktobrim, grants seguma remonts veikts 11.oktobrī.

Aicinām ikvienu informēt LVC Satiksmes informācijas centru par problēmsituāciju uz valsts autoceļiem pa diennakts bezmaksas telefonu 80005555.