AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Uzsākta valsts nekustamā īpašuma “Āres”, Malnavā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.68680090548, privatizācija.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zemes vienība 2,8 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 68680090548);
  • ferma (būves kadastra apzīmējums 68680090548001);
  • ferma (būves kadastra apzīmējums 68680090548002);
  • ferma (būves kadastra apzīmējums 68680090548003);
  • noliktava (būves kadastra apzīmējums 68680090548007);
  • ferma (būves kadastra apzīmējums 68680090548008);
  • ēka (būves kadastra apzīmējums 68680090548009).

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

1) personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;

2) personas,kuras vēlas privatizēt šo objektu, var iesniegt savus priekšlikumus Possessor.

Papildu informācija: https://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti /Paziņojumi/ Uzsākta privatizācija un Possessor, tālr. 67021325, 67021358.