deinstitucionalizacijas-logo

Pašreiz Kārsavas novadā ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros tiek īstenots projekta 9.2.2. pasākuma mērķis  – palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Projekta ietvaros ir izvērtētas 15 bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vajadzības un izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Vasaras brīvlaika nogalē 4 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – reitterapiju pie reitterapeites Aļonas Antončikas Ozolaines pagastā, c.Bekši, Rēzeknes novadā.

Reitterapija – tā ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs, tā sevī ietver problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Reitterapija ārstē dažādas saslimšanas centrālās  un perifērās nervu sistēmas slimības, balsta un kustību orgānu saslimšanas, elpošanas orgānu saslimšanas, sirds un asinsvadu slimības un citas saslimšanas.

Mūsu novada bērniem bija iespēja sajust zirgu dziedinošās ritmiskās kustības un siltumu, kas veicināja viņu labsajūtu, pašcieņu, paškontroli un neatkarību.

Savukārt par bērnu vecāku labsajūtu projekta ietvaros ir padomāts arī par bērnu vecākiem. Tieši vecāki ir katram bērnam vissvarīgākie cilvēki, un vecāku sniegtais atbalsts viņam ir visbūtiskākais. Atbalsts  nepieciešams arī pašiem vecākiem, īpaši, ja viņi audzina bērnu, kuri ir ar īpašām vajadzībām. Astoņi bērnu vecāki pašreiz saņem fizioterapijas individuālās nodarbības Joņinas Maritas – fizioterapeita praksē.

Līdz pat 2022.gadam projekta ietvaros bērniem un viņu vecākiem būs iespēja arī turpmāk saņemt atbalsta plānā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Paldies visiem par sadarbību!

Andželika Malakāne
Kārsavas novada sociālā dienesta vadītāja