Par sociālās palīdzības saņemšanu iesniegumu iesniegt elektroniski (rakstot un pievienojot  skenētus vai ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) uz e – pasta adresi: socialie@karsava.lv, vai arī iesniedzot iesniegumus, asistentu un aprūpētāju atskaites, citu informāciju – slēgtā aploksnē, nogādājot dokumentus pa pastu vai iemetot aploksni pie Sociālā dienesta durvīm novietotajā pasta kastītē. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 65733245 vai 26682737.

Atgādinām, ka pabalstu saņemšanai ir nepieciešams iesniegumā norādīt precīzu pabalsta pieprasītāja konta numuru maksājuma uzdevuma veikšanai.

Īstenojot Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām aktivitātes, atbalsta komplektu (pārtika, higiēnas preces) izdale turpināsies. Atbalsta komplekti tiks piegādāti uz mājām, galvenokārt ģimenēm ar bērniem un vecāka gadagājuma personām. Lūgums līdz tam sazināties telefoniski.

Personām ar īpašām vajadzībām tiek atceltas sociālā dienesta un biedrības „Sapratne” organizētās individuālās un grupu nodarbības.