Jau par tradīciju ir kļuvis, ka katru gadu Kārsavas novada pašvaldība  mācību gada nogalē pateicas novada skolu audzēkņiem par viņu centību, uzrādot panākumus priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs valsts un reģiona līmenī.

Kopumā šādu apbalvojumu 2019./2020.mācību gada saņems 43 audzēkņi – 34 Kārsavas vidusskolas skolēni, 3 Mērdzenes pamatskolas skolēni, 1 Mežvidu pamatskolas skolēns un 5 Salnavas pamatskolas skolēni.

Ar naudas prēmijām “Mācību priekšmetu olimpiāžu un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētāju apbalvošanas kārtība” tiek apbalvoti 5.-12.klases skolēni, kuriem iegūti sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Skolas var lepoties ar sekojošiem skolēniem:

Kārsavas vidusskola – Dennis  Bļass, Daniela Agleniece, Aleksandra Dmitrijeva, Anastasija Karpisonova, Denīze Loreta Nagle, Sandija Popa, Anna Ulnicāne, Aivita Barkāne, Loreta Zavicka, Valērija Djubko, Kristaps Strods, Zane Šicāne, Samanta Daugule, Marika Popova, Roberts Zelčs, Ariadne Moisejenoka, Rinalds Kudlāns, Laura Kivle, Sanija Helēna Gļauda, Viktorija Krišāne, Šarlote Lorija Nagle, Ramona Elizabete Borina, Jeļena Berkela, Signija Voite, Sabīne Blaua, Roberts Dovgiallo, Signija Igaune, Lūcija Burmeistere, Ivita Korkla, Viktorija Terentjeva, Laine Pontaga, Ainārs Kaupužs, Marks Korņilovs, Egita Potaša

Mērdzenes pamatskola – Vizma Emīlija Vasiļjeva, Krišs Tutans, Sigita Renckulberga

Mežvidu  pamatskola – Madara Bondare

Salnavas pamatskola – Ralfs Punans, Jānis Burmeisters, Mareks Punans, Marija Skangale, Toms Naglis

Kārsavas pašvaldība lūdz Latgales plānošanas reģionam apbalvot ar atzinības rakstu izcilākos audzēkņus.

Sveicam ar iegūtajiem panākumiem un vēlam turpināt mērķtiecīgi iet uz uzstādītajiem mērķiem un tos sasniegt.