Kārsavas novada pašvaldībā saņemts SIA „SUMMA F”, reģ.Nr.40103208610 iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai Sabiedrībai piederošajā nekustamajā īpašumā Malnavas ielā 39, Kārsavā, Kārsavas nov., LV-5717. Sabiedrība iesniegumā norāda, ka vēlas nogriezt 28 papeles, jo putekšņi no šīm papelēm lido uz Sabiedrības kūdru, kas savukārt traucē kūdras ražošanas tehnoloģijai. Minētās papeles atrodas pie ceļa.

Kārsavas novada Pašvaldība veica minēto 28 papeļu apsekošanu Malnavas ielā 39, Kārsavā, Kārsavas nov., LV-5717 un konstatēja, ka šīs papeles aug ceļa malā aiz žoga, tās ir vairāku metru augstumā, visu 28 papeļu vidējais apkārtmērs ir aptuveni 2m.

Atbilstoši Kārsavas novada 20.08.2013. datuma noteikumu „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā” (turpmāk – Noteikumi) 9. punktam, gadījumā, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā, Kārsavas novada pašvaldība rīko publisko apspriešanu.

Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  • Rīkot publisko apspriešanu par 28 papeļu nociršanu Malnavas ielā 39, Kārsavā, Kārsavas nov., LV-5717. 
  • Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot interneta vietnē www.karsava.lv un vietējā laikrastā “Kārsavas novada vēstis”, kur Kārsavas novada iedzīvotāji varēs rakstveidā izteikt savu viedokli par konkrēto 28 papeļu Malnavas ielā 39, Kārsavā, Kārsavas nov., LV-5717 nociršanu.
  • Noteikt, ka publiskā apspriešana notiks no 23.04.2021. līdz 17.05.2021. datumam.

doc-icon.pngIedzīvotāju aptaujas lapa20.42 kB