Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5.pantu,  Kārsavas novada dome 2021.gada 28.janvāra domes sēdē (protokols Nr.2 &5)  ir pieņēmusi lēmumu – Kārsavas novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021.gada ietvaros:

  1. 31.03.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.07.2021. samaksas termiņu;
  2. 17.05.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.07.2021. samaksas termiņu;
  3. 16.08.2021. samaksas termiņu pārcelt uz 15.11.2021. samaksas termiņu.

Augstāk minētie samaksas termiņi ir piemērojami visiem veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji samaksas termiņš ir bijis noteikts 2021.gada ietvaros, tai skaitā arī nekustamā īpašuma nodokļa papildus aprēķiniem par 2020.gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Nodokļa maksājumam, kuram pašvaldība noteikusi citu samaksas termiņu un kurš ir veikts šajā pašvaldības noteiktajā termiņā, netiek aprēķināta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālos: www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību norēķinu konti bankās NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā,  pārbaudiet, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. Pārskaitījums veicams uz kādu no pašvaldības norēķinu kontiem, kas norādīti maksāšanas paziņojumā.