Pašvaldība informē iedzīvotājus, kuru bērni apmeklē bērnudārzus, t.i., pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vai kādu no vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupām Ludzas novadā, vasarā, uz personāla atvaļinājumu laiku, katra iestāde būs slēgta vismaz uz divām nedēļām.

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupas uz personāla atvaļinājumu laiku 2022. gada vasaras mēnešos tiks slēgtas pēc šāda grafika: 

Jana Dukaļska,
Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste