Pamatojoties uz valdības pieņemto lēmumu par 1. – 2. klašu skolēnu
mācībām attālināti, tiek turpināts pašvaldības atbalsts (pārtikas komplektu
veidā) 1.-12. klašu skolēnu ēdināšanai.

  • Pārtikas komplektus 1. – 2. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 12. un 19. februārī;
  • Pārtikas komplektus 3.- 12. klašu skolēnu ģimenes varēs saņemt 19.februārī.

Atbalsta komplektu saņēmēji:

  • 1.- 4. klašu grupā – visi bērni (neatkarīgi no atbilstības trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu mājsaimniecības statusam);
  • 5. -12. klašu grupā – bērni no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecībām.