Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmusi humāno palīdzību – Ziedojumu, kuru piegādāja Somijas organizācija „Star of Hope”, ar mērķi – sniegt palīdzību Kārsavas novada trūcīgām, maznodrošinātām personām (ģimenēm), kurām Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.

Ziedojums tiks sadalīts starp Kārsavas pilsētu un Kārsavas novada pagastiem (Salnavas pag., Mežvidu pag., Goliševas pag., Mērdzenes pag., Malnavas pag.) proporcionāli iedzīvotāju skaitam.

1.     Ziedojuma izsniegšanas faktiskās atrašanās vietas Kārsavas novadā un kontaktpersonas/darbinieki, kas izsniedz Ziedojumu ir:

1.1. Kārsavas pilsētā – Vienības ielā 52, Kārsavā (kontaktpersonas biedrības „Sapratne” un mobilās brigādes darbinieki), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, no plkst.: 9:00 līdz 12:00.

1.2. Kārsavas pilsētā – Malnavas ielā 4 – sociālās palīdzības centrā „Gvelzis” (kontaktpersona: pensionāru apvienības locekle un Sarkanā krusta biedre Zofija Ritiņa), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: trešdienās, no plkst. 10:00 līdz 12:00.

1.3. Mežvidu pagastā – „Aprūpes centrs”, Mežvidi (kontaktpersona: sociālā darbiniece Dace Rancāne), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, no plkst.: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30.

1.4. Mērdzenes pagastā – Mērdzenes pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālā darbiniece Ināra Sarkane), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst.: 8:00 – 14:00.

1.5. Goliševas pagastā – Goliševas pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālās palīdzības organizatore Tatjana Golubova), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: otrdienās, ceturtdienās, no plkst.: 9:00 – 12:00.

1.6. Salnavas pagastā – Salnavas pagasta pārvalde (kontaktpersona: sociālās palīdzības organizatore Veneranda Kalve), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, no plkst.: 9:00 – 12:00.

1.7. Ņemot vērā Malnavas pagasta ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāji Ziedojumu var saņemt Kārsavas pilsētā  – Ziedojuma izdales punktos un c.Nesteri – bibliotēkā (kontaktpersona: bibliotekāre, Sarkanā krusta biedre Zinaīda Kaupuža), darba laiks Ziedojuma izsniegšanai: ceturtdienās, piektdienās, no plkst.: 10:00 – 15:00.

2.     Lai saņemtu Ziedojumu personai ir jāuzrāda trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa izziņa.

3.     Ziedojuma Saņēmējs lietotus apģērbus varēs saņemt atbilstoši savām vai ģimenes locekļu vajadzībām.

4.     Ziedojuma veids – mēbeles, cits inventārs paredzēts trūcīgām/maznodrošinātām personām (ģimenēm), kuras šo Ziedojuma veidu nav saņēmušas 2016. gadā.

5.     Lai saņemtu Ziedojuma veidu – mēbeles, citu inventāru, trūcīgai/maznodrošinātai personai rakstiski jāapliecina tā nepieciešamība, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā. Sociālā darba speciālista pienākums ir veikt apsekošanu mājās, lai novērtētu materiālās palīdzības nepieciešamību, pievienojot pie iesnieguma apsekošanas aktu.

6.     Darbinieks, izsniedzot Ziedojumu Sociālā dienesta veidlapā veic atzīmi par Ziedojuma izsniegšanu un Saņēmējs ar savu parakstu apliecina par Ziedojuma saņemšanu.


Ziedojuma veidu – lietotu apģērbu – visā Kārsavas novada teritorijā varēs saņemt no 14.05.2018., izņemot Mērdzenes pagastu, kur Ziedojuma izdale paredzēta no 10.05.2018.

Ziedojuma veida – lietotu mēbeļu, cita inventāra izsniegšana paredzēta pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas iesnieguma izskatīšanas.

Ņemot vērā, ka lietotas mēbeles ir saņemtas nelielā daudzumā, tās tiks izsniegtas tikai tām trūcīgām/maznodrošinātām personām, kurām tās patiešām un steidzami ir nepieciešamas.

Sociālais dienests pateicas biedrībai „Velku biedrība” un Ziedojuma piegādātājam Somijas organizācijai „Star of Hope” par atsaucību uz Sociālā dienesta lūgumu, nodrošināt Kārsavas trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus ar humāno palīdzību.

A.Malakāne
Sociālā dienesta vadītāja