Uzņēmumiem un to darbiniekiem, šī gada 20.martā ir pieņemts vienots likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Tas paredz virkni atbalsta pasākumu nodokļu jomā uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem, ko turpmāk nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests.

Likuma normas piemērojamas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža – 12. marta.

Plašāka informācija par pabalstiem un kā tiem pieteikties https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19

UZMANĪBU!!! Zemāk informācija saistībā ar projekta īstenošanu saistībā ar dīkstāvēs pabalstiem!

Informējam, ka tie darbinieki, kuri vienlaicīgi ir prakšu/DVB mācību vadītāji, un kurus uzņēmums VID pieteicis dīkstāves pabalstam, nevar vadīt DVB mācības vai prakses, ne klātienē, ne attālināti, jo dīkstāves laikā darbinieks nevar veikt nekādus pienākumus, līdz ar to uzņēmums nedrīkst pieprasīt par šo periodu, kad darbinieks ir dīkstāvē, finanšu atbalstu no projekta, jo riskē ka var tikt neattiecināta visa dīkstāves atbalsta kompensācija.

RISINĀJUMS

  1. Uzņēmums nozīmē ar rīkojumu citu darbinieku par DVB mācību/prakses vadītāju, kurš nav pieteikts dīkstāves pabalstam un par to informē izglītības iestādi un projekta koordinatoru;
  2. Ja uzņēmumā nav cita darbinieka, kuru nozīmēt par DVB mācību/prakšu vadītāju, uzņēmums par to informē izglītības iestādi un projekta koordinatoru. Audzēknim tiek meklēts cits uzņēmums vai praksi nodrošina izglītības iestāde.

Esam atbildīgi un izvērtējam riskus, lai nerastos neattiecināmas izmaksas projekta ietvaros!

Sanita Bērziņa
Apakšprojekta vadītāja
ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA
Adrese: Raiņa bulvāris 4, Rīga, LV – 1050
Tālr.: +371 67225162
Mob.nr.+371 22338862
Reģ.Nr. ES Pārredzamības reģistrā 968177917885-14
www.lddk.lv