Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Kārsavas novada pašvaldība 06.04.2020. ir pieņēmusi lēmumu  par atbalstu daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem.

 Aicinām ģimeņu vecākus iesniegt iesniegumus par atbalsta pārtikas komplektu saņemšanu, kas paredzēti katram bērnam, kurš mācās no 1-12.klasei, kā arī iesniegumus kompensācijas saņemšanai  – pārtikas iegādei bērniem, kuri valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes – par periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz ārkārtējā stāvokļa valstī – atcelšanai.

Iesniegumu veidlapas ir pieejamas Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā: karsava.lv vai pie Sociālā dienesta ieejas uz galda ir novietoti iesniegumu paraugi, kurus ir jāaizpilda un jāiemet dokumentu kastē vai pagastos – pagastu pārvaldēs izvietotajās kastēs.

Informējam, ka pārtikas komplektus varēs saņemt šī gada 17. un 24.aprīlī, kā arī 8. un 22.maijā.  Katram bērnam ir paredzēti 2  pārtikas komplekti mēnesī.

Par izglītojamajiem, kas mācās Kārsavas vidusskolā, aicinām vecākus saņemt pārtikas komplektus izglītības iestādes ēdnīcā noteiktajos datumos no plkst.: 8:00 līdz 14:00.

Ģimenes, kuras dzīvo pagastos, pārtikas komplekti, telefoniski vienojoties, tiks piegādāti līdz dzīvesvietai.

doc-icon.pngIesniegums kompensācijai pārtikas iegādei par pirmsskolas izglītības neapmeklētajām dienām21.68 kB

doc-icon.pngIesniegums atbalstam pārtikas komplektu iegādei 21.40 kB

pdf-icon.pngDomes sēdes protokols219.27 kB

Informācija uzziņām par atbalsta saņemšanu t: 65733245; 26682737 vai sazinoties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem novada pagastos.

Andžela Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja