Atbalsta pārtikas komplektus skolēnu vecāki varēs saņemt: 2021.gada  29. janvārī, 5.februārī, 19.februārī – Kārsavas vidusskolā (skolas ēdnīcas telpās) no plkst.: 10:00 līdz 14:00, pagastu izglītības iestādēs no plkst.: 12:00 līdz 14:00.  

Atbalsta komplektu saņēmēji:

  • 1.- 4. klašu grupā – visi bērni (neatkarīgi no atbilstības trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu mājsaimniecības statusam);
  • 5. -12. klašu grupā – bērni no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecībām.

Katram izglītojamajam ir paredzēti 2  pārtikas komplekti mēnesī, par
kopējo summu 30 EUR mēnesī – katram izglītojamajam attālināto mācību
procesa laikā.

Informācija uzziņām par atbalsta saņemšanu t: 65733245; 26682737 vai sazinoties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem novada pagastos.

Andžela Malakāne
Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja