Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” informē par notiekošajām aktivitātēm saistībā ar projektu „Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā”.

2019.gada 01.martā starp SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” un SIA „CC3”  ir noslēgts būvuzraudzības  līgums cenu aptaujai „Metināto šuvju laboratorisko pārbaužu un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana katlumājas būvprojekta grozījumu veikšanai Telegrāfa ielā 37, Kārsavā”, kura ietvaros SIA „CC3” veiks  būvdarbu būvuzraudzību, pamatojoties uz 2019.gada 18.janvārī noslēgto būvdarbu līgumu ar būvnieku – Personu apvienība “AGB Serviss” par katlu mājas izbūvi.

Būvuzraudzības pakalpojuma līguma summa ir  40 707,00 EUR (neskaitot 21% PVN 8 548,47 EUR). Līguma summa ar PVN ir 49 255,47 EUR.

Laura Vilka
SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
projektu koordinators