1. oktobris – Starptautiskā senioru diena. Šajā laikā katrs ir aicināts apstāties ikdienas dzīves skrējienā un palūkoties uz līdzcilvēkiem sev apkārt – vecvecākiem, vecāka gadu gājuma kaimiņiem vai pavisam svešiem senioriem, kam nepieciešama mūsu uzmanība un palīdzība.

Par godu pensionāriem, 2. oktobrī pansionātā „Mūsmājas”,  tika rīkota atpūtas pēcpusdiena. Kā saules stariņš logā, bija ieradušies ar skaistām, praktiskām dāvanām un labu garastāvokli Kārsavas seniori. Viņu izpildījumā  skanēja skaistas dziesmas un raitais dejas solis priecēja pansionāta iemītniekus. Ar lielu saviļņojumu klausījāmies Lidijas Nikolajevas solo dziesmas.

Domes priekšsēdētāja I.Silicka ar vietnieku P.Laganovski, iepriecināja pensionārus ar garšīgu kliņģeri.

Bija silti – no cilvēku labvēlības citam pret citu un kopības izjūtas. Paldies visiem pašdarbniekiem un viņu vadītājiem D.Jezupovam,  A.Pitkevičai, ka prot ienest prieku gan savā , gan citu dzīvē. Kopīgas dziesmas akordeona pavadījumā izskanēja pateicoties Artai Galvanovskai.

Pansionāta iemītniekiem garajos ziemas vakaros  būs arī  garšīgas tējas, ko sarūpēja Aleksandra Vlasenkova. Atsevišķs paldies R.Čeirānei par pārsteiguma dāvanām ciemiņiem un Zojai Ritiņai par sadarbību.

Sirsnīgs paldies visiem pansionāta darbiniekiem V.Ņukšai, I.Apšai T.Nalivaiko, S.Kušnerei, J.Gasulim, V.Urtānam, kas kā neredzami gariņi izdarīja visu, lai svētki noritētu patīkami, organizēti un ērti.

Zenta Čačka
pansionāta “Mūsmājas” vadītāja