Kad rudens ir aizdedzis savas pirmās daudzkrāsainās lāpas, visa pasaule atzīmē Starptautisko Senioru dienu. 1. oktobrī  pansionātā “Mūsmājas” jau no agra rīta valdīja rosība, visi darbinieki bija aizņemti ar dažnedažādiem darbiem, lai sagaidītu ciemiņus.

Vecumā galvenais ir mīlēt pašu dzīvi.  Katrs ciemiņš no ārpasaules, katra dāvaniņa, katra uzmanība, tiek uzņemta ar lielu sajūsmu, jo daudzi ir spiesti savu ikdienu pavadīt tikai četrās sienās un uz ārpasaulē notiekošo noraudzīties tikai pa logu. Tomēr paša prieka un emociju vecumdienās ir maz, tādēļ daudz patīkamu brīžu pansionātā ienesa Kārsavas senioru deju kopa  “Senleja” (vadītājs Dainis Jezupovs), senioru ansamblis “Sendienas” (vadītāja Antoņina Pitkeviča), eksotisko deju grupas “Samia” čigānu deju izpildītāja Maija Romanovska, pazīstamo un sirdij tuvo melodiju izpildītāja  akordeoniste  Arta Galvanovska. Lidija Nikolajeva ģitāras pavadījumā dziedāja pazīstamās dziesmas krievu un ukraiņu valodā un Aleksandra Vlasenkova pa vasaru bija sarūpējusi un pansionāta senioriem uzdāvināja veselīgās ziedu tējiņas. Domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis ciemos bija ieradies ar saldumu grozu un pensionāriem novēlēja labu veselību, dzīvesprieku un vēl ilgus dzīves gadus, kā arī pateicās apkalpojošam personālam par  labu darbu. Lielu paldies jāsaka Zofijai Rītiņai, Inārai Rasimai un Renātei Čeirānei, kas šo visu pasākumu noorganizēja, vadīja un sarūpēja dāvaniņas visiem pansionāta pensionāriem.

ss

Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā, labu Jums veselību, pacietību, izturību un savstarpējo sapratni!

Kamēr vien būs saullēkts, mēs spēsim stāties pretī likstām, priecāties par laimes brīžiem un tiekties pēc panākumiem, kā  tas raksturīgs cilvēkiem. /Dens Mindao/

Zenta Čačka
Pansionāta “Mūsmājas” vadītāja