Sakarā ar daudziem telefonzvaniem, pašvaldība sniedz skaidrojumu par šī gada 23.aprīlī apstiprinātajiem jaunajiem  saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par atbalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Vēršam uzmanību uz to, ka šo noteikumu izpratnē pabalstu krīzes situācijā piešķir tikai tādos gadījumos, kad Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētai personai (ģimenei) to ienākumi ir būtiski samazinājušies vai vispār nav – no personas (ģimenes) neatkarīgu apstākļu dēļ, kas radušies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, sakarā ar Covid- 19 izplatību, kā dēļ persona (ģimene) ir nonākusi krīzes situācijā, un persona to dokumentāli var apliecināt.

Šajos noteikumos noteikto pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un ja tā atbilst  šo noteikumu 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, t.i:

„6.1. personai (ģimenei) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

6.2. personai (ģimenei) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no  citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

6.3. persona (ģimene) atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.”