zivju_resursi

5. jūnijā Kārsavas novada Nūmērnes ezerā tika papildināti esošie zivju resursi un ielaisti 7000 līdaku mazuļi. Zivju resursus papildināšana notiek ar Valsts Zivju fonda atbalstu pašvaldības projektam “Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”.

Projekta mērķis:  Veikt zivju resursu papildināšanu Kārsavas novada Nūmērnes ezerā, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu saglabāšanu.

Kopējās projekta izmaksas EUR 1575 t.sk. no Valsts Zivju fonda finansējums EUR 1417,50, bet pašvaldības līdzfinansējums EUR 157,50.

Zivju mazuļus piegādāja SIA “Faps” no Pededzes pagasta Alūksnes novada.

Pie līdaku mazuļu ielaišanas ezerā piedalījās Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ināra Silicka, Valsts vides dienesta Rēzeknes pārvaldes vecākais inspektors Anatolijs Petrovs, PVD ziemeļlatgales pārvaldes valsts veterinārā inspektore Vija Sprukste, SIA “Faps” priekšsēdētājs Armands Roze, attīstības nodaļas vadītāja Inese Nagle, projekta vadītāja Rita Jonikāne.

zivis

Pirms līdaku mazuļu ielaišanas ezerā tika veikti ūdens temperatūras mērījumi, lai pārliecinātos, vai novirze ir pieļaujamās robežās. SIA “Faps” priekšsēdētājs Armands Roze bija gandarīts, ka laika apstākļi ir paši labākie, lai mazuļi bez lieka stresa iedzīvotos jaunajā vidē. Savukārt, Salnavas pagasta iedzīvotājs Jānis Naglis un pašvaldības autoceļu uzturēšanas vecākais speciālists Aleksandrs Šarkovskis izbrauca ezerā ar laivu un parūpējās par līdaku mazuļu ielaišanu visā tā teritorijā.

Rita Jonikāne
projekta vadītāja